Δ. Εξηνταβελόνης – Σ. Αραμπατζή

Λάκκωμα Χαλκιδικής,  63080, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 23990-20115 / 6

FAX: 23990-20117

E-mail: info@exintavelonis.gr